wonderwalk collage design eye

Wonder Walk

Første gang jeg hørte om Wonder Walk, tænkte jeg “Wau”. 
Vi ved så meget, vi kan så meget, vi tænker så meget – hvilket ofte kommer til at stå i vejen for undren, og særligt det at forundres.
Efterfølgende har jeg prøvet, at gå igennem en skov og forundres over skaberværket, guidet af Mia. Det var en stor oplevelse.

Denne Wonder Walk er udarbejdet af Mia Broe Jakobsen
Fotos: Mia Broe Jakobsen

Tag en ven, et barn eller dig selv med på en wonder walk. Du har kun brug for lidt tid, et par gode sko og din eventyrlyst. Forskellen på wonder walks og andre rutebeskrivelser er, at du guides til at stoppe op, være til stede, lytte og mærke, hvilket giver mulighed for at forundres; og så kan du gå en wonder walk alle steder. 

På din wonder walk kan du enten selv finde på 4-5 stoppesteder, du kan lade dig inspirere af nedenstående forslag eller du kan gå ind på https://scottish.bible/wonderwalks, hvor du finder 8 wonder walks, der knytter sig til faste og påske.

Et stoppested er et sted på ruten, hvor du stopper op og enten bliver opmærksom på dine omgivelser med dine sanser, bruger tid på at tænke over noget bestemt eller læser en tekst -enten fra en bog, bibelen eller et digt, som kan knyttes til omgivelserne.

Her er en idé til en wonder walk med temaet Gåtur i Edens have med Gud (der behøver ikke at være nogen have, det kan være hvor som helst men gerne et sted med lidt grønt). Denne wonder walk har 5 valgfrie stoppesteder:

1. Find et par træer, buske eller læg dig ned i græsset og se det som en skov for insekterne. Forestil dig at du er det første menneske, og da du slår øjnene op, er dette det første, du ser. Følg hver detalje med øjnene, og prøv at finde på et nyt navn til det, du ser. I Bibelens første kapitel står der, at mennesket blev skabt i Guds billede til at tage ansvar for og navngive naturen. For at nyde den og være kreativ med den. Først kom nydelsen af naturen, senere kom arbejde og pligt. Læg mærke til, hvad du særligt nyder ved naturen. Tænk evt. over hvorfor, det netop er det, du bedst kan lide.

2. Gå fra dette stoppested til det næste, som om du var et lille barn. Har du et barn med, så lad det føre an og gør det samme. Det kan være at svinge med armene, mærke på ting du kommer forbi, hoppe over streger eller rødder, lugte til blade, gå væk fra stien og skab din egen rute, hoppe i en vandpyt.

3. Luk øjnene og mærk efter indeni. Er der noget, der rører sig? Kan du mærke dit hjerte banke? Kan du mærke andre dele af din krop? Prøv så at lægge mærke til hele din overflade. Er der spændinger nogen steder? Er der steder, hvor det kildrer eller trykker? Hvordan sidder dit tøj? Hvordan mærkes temperaturen på din hud? Er der vind? Hvordan er det at være menneske lige der, hvor du er og lige nu i tiden?

4. Læs Salme 8 i Salmernes bog i Bibelen tre gange. Efter hver gang kan du se op mod himlen. Hvad ser du? Hvad ser du ikke, som du ved er derude et sted? Kan du se månen? Når du har læst, kan du prøve at forestille dig, at du flyver ud igennem universet, så langt du kan. Du kan også forestille dig, at du flyver rundt om jorden og ser, hvor fantastisk og varieret den er. På vej tilbage så forestil dig, at du ser ned på det sted, hvor du står nu. Hvordan ser det ud ovenfra? Kom til sidst tilbage til dig selv og undgå at blive svimmel ved at bruge et minut på at mærke jorden under dine fødder, der holder dig fast, trygt og godt, via tyngdekraften. 

5. Ved sidste stoppested kan du sætte dig, stå eller ligge og tænke på alt, hvad du har set og oplevet på din wonder walk. Hvis det, du har oplevet, har gjort dig taknemmelig, så send din taknemmelighed afsted som duer, du slipper løs en efter en (du kan gøre bevægelsen med hænderne for at sænke farten på tankerne). Navngiv dine duer med det, du kommer i tanke om, at du er taknemmelig for. Hvis du tror på Gud, kan du sende duerne afsted til Gud. Ellers kan du bare sende dem afsted. Mærk til sidst, hvordan taknemmeligheden også strømmer den anden vej, fordi du er dig, og fordi du har sanser, hjerne og hjerte til at opleve med. På vej hjem kan du fortsætte med at sende og modtage tak.

Nu kan du wonder off og have en dejlig dag. 

Alle fotos: Mia Broe Jakobsen

Mia Christine Broe Jakobsen er mag.art. i kunsthistorie og formidling. Hun arbejder som selvstændig kulturformidler og billedkunstner. Mia er også kunstmaler og en flittig vandre - her er skoven og naturen det naturlige omdrejningspunkt.